Fremtidsplaner

Står for tur

Jeg vet at på nettet, på blogger og forum, harUFO (uferdig objekt)litt forskjellig betydning. Derfor skal jeg begynne her med å fortelle hva en UFO er for meg.Når jeg snakker om mine UFOer tenker j...
hits